Een onvoorziene weergave van Gegalvaniseerde tackernagels

Betreffende alle roosters fungeert daar door fabrikant ons selectie gemaakt te bestaan waarop ons visualisatie betreffende de luchtstroom staat, en de informatie die in de roosterstaat moeten aankomen ventilatiemonden - ventielen ventiel met regelbare conus wegens extractie FH st Dit betreft het leveren, publiceren, aansluiten en inregelen over instelbare ventilatieventielen vanwege intern gebruik, toepasbaar wegens afvoerlucht. Zij bestaan vervaardigd uit getrokken staalplaat en beschermd met ons epoxy-coating. Door zijn aërodynamische vormgeving bezit dit ventiel ons zeer laag geluidsniveau. Na inregeling dien het ventiel mogen geblokkeerd worden waardoor onbevoegden een inregeling ook niet mogen wijzigen. SPECIFICATIES Type : inbouw : gemoffeld plaatstaal Afmetingen : vriendelijk aan de voorziene kanaaldiameters en een nodige doorstroomopening in overeenstemming met dit vereiste ventilatiedebiet. De drukval aan het rooster moet kleiner bestaan dan 30 Pa. Aansluitdiameter : i.f.v. het benodigde debiet. Kleur : wit AFBEELDING TER ILLUSTRATIE Dit volkomen wordt gemonteerd d.m.v. verdoken ons bajonetsluiting Portiersgebouw containerpark Boom 226

Geen enkel deel betreffende de kanalen mag in aanraking zijn betreffende metselwerk of beton. ZUIVERHEID - REINIGEN Het transport aangaande luchtkanalen dient op ons verantwoorde manier regio te ontdekken, dusdanig het vervuiling wordt vermijden. Dit verdient aanbeveling voor transport van ronde hulpstukken toepassen te maken met verpakkingsmiddelen. Een opslag op een bouwplaats gaat in de ruwbouw plaats ontdekken. In beide gevallen fungeert een opslag op een pluizige ondergrond te geschieden. Een kanalen dienen te anti extreme weersinvloeden en vervuiling beschermd worden. Tijdens het bewerken betreffende de kanalen voor een filmmontage is het vereist het verontreinigingen in en aan het kanaal worden verwijderd, alvorens de kanalen op hun staat gebracht worden. Tijdens de montage met een kanalen dient daar nauwlettend op geraken gelet het losse vervuiling, zoals stof, zand en dergelijk uit een kanalen worden verwijderd. KOPPELSTUKKEN - DICHTHEID Al die kanaal-elementen en al die hulpstukken zoals bochten, nippels, aftakstukken, enz., worden luchtdicht aangesloten d.m.v. dubbele EPDM waardoor demontage mogelijk blijft evenals hermontage met identiek materiaal. Alle kanaalelementen, koppelstukken en hulpstukken bestaan perfect op elkaar ingesteld en afkomstig met dezelfde leverancier. Alle sectie-overgangen plaatsvinden op aërodynamisch verantwoorde manier, behoudens deze bedoeld zijn om redenen over akoestische absorptie. Portiersgebouw containerpark Boom 220

73 Een aardingslus dien zoveel geoorloofd uit één stuk worden samengesteld. Er mogen nauwelijks verbindingen tussen de funderingen worden aangebracht. Zo het ook niet te vermijden is, horen te die verbindingen merkbaar worden uitgevoerd, d.w.z. aan een buitenzijde betreffende een buitenomtrek, in ons zichtput, of anti een muur, op ons plaats door te nemen met het bestuur. De zichtbare verbindingen worden geschroefd en zijn voorzien van de nodige meetklemmen wegens controle. Een een paar uiteinden met een lus geraken doorheen soepele PVC-buizen tot boven de vloerpas gebracht, zodat nergens regelrecht aanraking ontstaat betreffende dit beton.

LEIDINGTRACÉ Dit leidingtracé houdt rekening betreffende volgende handige voorwaarden : o Een leidingen worden zoveel mogelijk overeenkomstig rechtlijnige tracés geplaatst ook horizontaal wanneer verticaal. In doorgangen betreffende muren en wanden mag geen enkele buisverbinding ofwel lasnaad aangebracht worden. o De leidingen geraken derwijze ondersteund het de uitzetting van een buizen verzekerd is en doorbuiging vermeden is. o Al die nodige voorzieningen dienen genomen te geraken teneinde waterslag te vermijden; Een installatie moet zodanig opgevat zijn het stagnatie over water in bepaalde onderdelen van de installatie uitgesloten is. Toereikende mogelijkheden dienen voorzien te worden om : o een installatie te ledigen, er moet zichzelf een afsluitkraan betreffende leegloopmogelijkheid bevinden. De leidingen behoren te daartoe met afschot aangebracht geraken (minimum 1mm per lopende meter). Elke opgaande standleiding ofwel essentiele vertakking kan zijn op het laagste issue voorzien betreffende ons stopkraan, onmiddellijk gevolgd via een aftapkraan, welke een volledige lediging geoorloofd maakt. o een installatie te ontluchten; op al die leidingen is op het uiteinde ons kraan geplaatst teneinde het ontluchten gewoon te laten geschieden. Een bedieningsorganen moeten, via hun opvatting en plaatsing gemakkelijk te bedienen bestaan. Portiersgebouw containerpark Boom 172

en het anti een messcherpe verkoopprijs. Zo bent u in een toekomst verzekerd aangaande ons duurzaam systeem daar waar u jaren lang van mag plezier hebben.

192 een eventuele uitsnijding in de bekledingsmaterialen ter hoogte betreffende de voeging. Een vorstvrije gevelkraan kan zijn aangaande dit type betreffende uitzettingscompensator die dit drinkwater opvangt en voorzien aangaande ons Belgaqua keur. Een kraan beantwoordend aan een bepalingen aangaande STS Aan een kraan is ons beluchter (HA) Belgaqua voorzien, zoniet wordt tussen de in- en buitenkraan een keerklep type A aangebracht. Een aansluiting in dit gevelvlak wordt dichtgevoegd met eenzelfde voegmortel mits dit omringend metselwerk. Daar is rekening gehouden betreffende ons vorstvrije opstelling ééngatskranen - doorgaans Het betreft voedingskranen wegens een toevoer van koud en/ofwel warm mineraalwater, bestemd wegens horizontale filmmontage, bovenop de voorziene ééngatsuitsparingen in wastafels (handwasbakjes, lavabo s, afwastafels). Ze worden afgeleverd en aangebracht met inbegrip over de handgrepen, straalbreker (schuimstraalmondstuk), een nodige fittingen en/ofwel toevoerbuisjes vanwege de verbinding op de stopkraantjes, alsook alle in het apart bestek voorziene toebehoren, bijvoorbeeld ons kettinghouder betreffende stop ofwel ons trekkwast met klep, ééngatskranen duwkranen ééngatskranen duwkranen koud water FH st Het betreft het leveren, plaatsen en aansluiten van een zelfsluitende ééngatskraan met soepele bediening.

Vloerverwarming is ons volmaakt comfort systeem waarbij bij de vloerafwerking een systeem aangebracht is waarmee de woon/leef ruimte verwarmt wordt. Vloerverwarming systemen produceren toepassing aangaande lage temperaturen.

Bij grotere diameters wordt er ons aparte verlijming aangewend. Dit merk en systeem met technische goedkeuring ATG ofwel gelijkwaardig/ SPECIFICATIES Lambda waarde: van λ = 0,033W/mK tot λ = more info 0,036W/mK Reactie bij dupliceert (DIN EN 13823): minimum klasse B L-s3, d0 Een nodige maatregelen worden genomen teneinde het goed vochtig geraken van de isolatie te vermijden. Voor dit aanbrengen moeten zowel een isolatie zodra de leidingen compleet droog bestaan. Een richtlijnen van de fabrikant geraken strikt opgevolgd. Dit publiceren van een isolatie is pas uitgevoerd na een leidingen en apparaten betreffende de nodige beschildering en/ofwel beschermingstape werden voorzien en na uitvoering aangaande een dichtheidsproeven met de leidingen. Iedere leiding is afzonderlijk geïsoleerd. De installateur gaat de leidingen daartoe met afdoend tussenruimte publiceren om ons vakkundige plaatsing en verzorgde afwerking betreffende de isolatie geoorloofd te maken. De isolatie wordt juist aaneensluitend op de leidingen aangebracht en mag niet onderbroken geraken ter plaatse over bochtstukken, bevestigingen of steunen aangaande de leidingen. De bochten en aftakkingen geraken uitgevoerd betreffende voorgevormde stukken of betreffende op maat uitgesneden segmenten. Naden worden tot onder gericht en bestaan zorgvuldig afgekleefd of verlijmd. Portiersgebouw containerpark Boom 179

f.v. de buisdiameter, de voeler moet in dit middelpunt in een buis uithangen Bereik : C Inzet Overeenkomstig hydraulisch schema, regelen en meetstaat Portiersgebouw containerpark Boom 212

145 Hulpstoffen overeenkomstig NBN T en NBN EN Voor het gebruik over hulpstoffen wordt een verenigbaarheid ervan met het bindmiddel, een toeslagstoffen en verschillende componenten aangaande een vloer nagegaan opdat nauwelijks enkel nadelig resultaat zou voorstelling bij het toepassing ervan. De voorschriften aangaande een fabrikant geraken strikt gevolgd. Het mixen met verschillende hulpstoffen onderling is verboden, uitgezonderd betreffende voorafgaand akkoord van de fabrikant(en) en een architect. Zo vloerverwarming in de dekvloer voorzien is zullen hulpstoffen toegevoegd horen te geraken aan de mortelspecie. Deze middelen geraken geleverd via de aannemer over de vloerverwarming en verwerkt in overeenstemming met een voorschriften over een leverancier. Het aanmaakwater moet zuiver en vrij bestaan van schadelijke stoffen, overeenkomstig NBN EN Een uitvoering gebeurt overeenkomstig TV Dekvloeren Deel twee:. Een dekvloer is pas aangebracht na de pleisterwerken, eventuele metsel- en betonsokkels en na een plaatsing met buitenschrijnwerk met beglazingen. De dekvloeren mogen niet geraken aangebracht wanneer een temperatuur betreffende dit grondvlak en/ofwel de omgeving lager kan zijn vervolgens 5 C. Een ondergrond waarna een dekvloer aangebracht gaat geraken, dien vrij zijn met afval en nauwgezet gereinigd geraken wegens de aanvang van de werken. In te werken toebehoren zoals vloerkaders, vloerroosters, afvoerputten, worden voorafgaandelijk op de werf aangeduid. Een aannemer controleert ofwel dit legvlak beantwoordt met een eisen gesteld in een TV 193. De aannemer gemakkelijk wegens de aanvang van de werken de architect in over eventuele vastgestelde gebreken, uitvoeringsfouten ofwel overschrijdingen over een toleranties. Een uitvoering van eventuele randstroken, krimp- en bewegingsvoegen is in dit artikel begrepen.

260 AFBEELDING TER ILLUSTRATIE: a type 7a FH st Het betreft een armatuur cfr. een catalogisering over post SPECIFICATIES Lampen : LED Vermogen : 12 watt Afmetingen: *90*110mm Armaturenlichtstroom : 4.200lm Lichtrendement : 100lm/watt Kleurtemperatuur: K Kleurweergaveindex: RA > 80 Levensduur: h L80 Inzet In overeenstemming met plannen en meetstaat veiligheidsverlichting - meestal Het betreft een levering en plaatsing met een aangepast veiligheidsverlichtingssyteem, betreffende inbegrip betreffende een voedingsleidingen en toestellen, te voorzien in een gemeenschappelijke ruimten, trappenhuizen, kelders, ondergrondse garages, conform een wettige bepalingen en een eisen met de plaatselijke brandweer. Overeenkomstig de bepalingen aangaande dit bijzonder bestek bestaan de veiligheidsverlichtingsinstallatie uit armaturen met dit niet-permanent autonome type.

Zo benodigd kan dit Bestuur de aannemer vragen tevens overige segmenten met een bouwplaats betreffende een omheining te voorzien. De omheining wordt voldoende sterk uitgevoerd, verzorgen en zonodig hersteld. Een hoogte met een voorlopige omheining bedraagt ten minste 4,80 m. De afsluiting kan zijn voorzien van de nodige afsluitbare toegangen. Sleutels met deze toegangen worden bezorgd met de architect en dit Bestuur. Inplanting, bouwstof, afmetingen en uitrusting dienen te in overeenstemming gebracht worden met een geldende gemeentelijke voorschriften. De aannemer doet een vereiste aanvragen en betaalt een verschuldigde taksen. Waar een omheining wordt aangebracht op dit voetpad, moet een aannemer zorgen een veilige voetgangerszone betreffende een minimale breedte betreffende 0,80 m en voorzien van ons stevige borstwering op 4,00 m hoogte. De omheining is op regelmatige afstanden voorzien van ons bordje verboden een werf te betreden of dergelijke. Een omheining blijft eigendom aangaande een aannemer en wordt pas weggenomen na een voorlopige oplevering of na akkoord betreffende dit Bestuur. De aannemer kan zijn compleet verantwoordelijk wegens alle gebeurlijke diefstallen en/of vandalisme werflokalen meestal De aannemer voorziet een nodige werflokalen voor een volledige duur van de werken. Een werken omvatten ook een vatbaarheid, verzorging, verwijdering en herstelling betreffende het grondoppervlak. Portiersgebouw containerpark Boom 57

Inzet Alle doorvoeringen via compartimenterende wanden aansluiting leidingnet - meestal Dit betreft een coördinatie vanwege dit aanvragen van een andere watermeters en het verbinden op een nieuwe watermeters cfr. post deze bestaan tevens Pro Memorie op te nemen in een post. Een aansluitingen van dit waterleidingnet, met inbegrip aangaande de watermeter(s) worden uitgevoerd door de waterleverende maatschappij en bestaan ten laste betreffende de bouwheer. Al die aanvullende onkosten voor dit produceren en dichten aangaande sleuven, kapwerken, e.d., die ook niet in de prijsopgave voor connectie over de distributiemaatschappij bestaan inbegrepen, zitten vervat in dit lot van de algemene aanneming (m.a.w. bij een pilootaannemer). Een installateur sluit met op de reglementaire meterstraat, na de door hem uitgevoerde installatie werd goedgekeurd door de waterleverende maatschappij (PIDPA) ofwel ons goedgekeurd organisme, aanvaard via de watermaatschappij (Drinkwaterdecreet van 24 mei 2002). Die gelijkvormigheidskeuring moet regio ontdekken vanwege de allereerste ingebruikname. De installateur staat in voor een coördinatie met een eventuele overige betrokken aannemers (zoals verwarming, sanitair lauw water ) betreffende het oog op de keuringsaanvraag. Een kosten voor een eventuele extra keuring bestaan ten laste met de aannemer. De aannemer levert de keuringsattesten af juiste Bestuur en het gering 2 weken voor de voorlopige oplevering. Portiersgebouw containerpark Boom 180

236 Algemene schikking over de apparatuur: Een op te stellen apparatuur, schakelaars, scheidingsschakelaars, contactsluiters, uitschakelautomaten, enz... is beschermd volgens de handelwijze IPXX, bepaald in de norm NBN 197. De hardware kan zijn over het type met aansluiting langs de voorzijde. Ze is logisch en geregeld opgesteld. Een apparaten met gelijke aard en functie geraken overeenkomstig horizontale lijnen aangebracht. Rond elk apparaat blijft er voldoende plaatsruimte om het kabelwerk, dit demonteren, dit nazicht, dit onderbord, enz... in oudste condities te kunnen uitvoeren. Op het voorpaneel bestaan een schakelaars, overschakelaars en signalisatielampen op eenzelfde horizontale lijn aangebracht. De apparaten, voorzien op het raam, mogen op overeenkomstige rails worden bevestigd. Die ook een gekozen bevestigingswijze kan zijn, moet die aldus uitgevoerd geraken zodat men de apparatuur mag losmaken en vervangen buiten dat men verplicht kan zijn andere apparaten of een deel van dit raam uit elkander te nemen. De apparaten op dit voorpaneel mogen op het plaatijzer (waaruit dit is samengesteld) bevestigd worden mits bestaan constructie dermate is uitgevoerd het geen enige vervorming met het plaatijzer mogelijk kan zijn bij een bediening of de eventuele vervangingen. Railstelsel: Een algemene energieverdeling gebeurt betreffende ons koperen railstelsel. Hetzelfde geldt voor de verbinding tussen bovengenoemde rails en een hoofdklemmen betreffende een apparaten met ons nominale stroomsterkte direct aan of hoger dan 225 A. Elk bord kan zijn uitgerust betreffende 3 rails voor een fasen, een nulrail en ons aardrail. Buiten nooit minder te zijn vervolgens 45 mm², wordt de doorsnede over de rails aangaande een fazen bepaald in functie betreffende de nominale stroomsterkte van een aangesloten apparaten. De maximaal toegelaten stroomsterkte in een rechte verticale of horizontale rails betreffende rechthoekige doorsnede zijn vermeld in de tabel B met het bestek nr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *